Københavns Kunstskole

1700

Er der en kunstner gemt i dig?

Københavns Kunstskole er et uddannelsesalternativ og et væksthus for de kunstneriske?

 • Billedkunstlinje

 • Design / Arkitekturlinje

 • Skrivelinje

 • Filmmanuskriptlinje

FILMMANUSKRIPTLINJEN

Derudover har vi en lang række korte kurser, mentorforløb og foredrag.

Skolen er en platform for uddannelse, kunstnerisk udvikling, værkproduktion, debat og formidling. Skolen har en lang tradition og erfaring for at danne en sammenhængende kunstnerisk praksis og selvstændighed hos den studerende. Skolen er specialiseret i praksisrettede videregående uddannelser, ansøgninger, optagelsesprøver, optagelsessamtaler, personlig rådgivning og udvikling.

BILLEDKUNSTLINJEN

Københavns Kunstskoles billedkunstlinje henvender sig til alle, som vil søge ind på Kunstakademiet og på censurerede udstillinger, eller som vil arbejde professionelt med billedkunst.

Københavns Kunstskole er et samlingspunkt, hvor der arbejdes intenst på alle tider af døgnet, så der er materiale til dagens samtale eller fælles gennemgang.

Undervisningen foregår primært ved individuel coaching og bliver skræddersyet til hver enkelt elev.  Vi tager udgangspunkt i dit eget personlige udtryk, som udfordres og sættes i perspektiv gennem individuelle samtaler, forelæsninger og fælles gennemgange.

forbered din ansøgning til et KUNSTAKADEMI

På Københavns Kunstskole forbereder vi elever til nationale såvel som internationale kunstakademier og kunstrelaterede uddannelser.

Billedkunstlinjens undervisere er alle akademiuddannede, professionelt udøvende kunstnere.

Der er fast undervisning 3 dage om ugen, 2 dages selvstudie, egen atelier plads og adgang til skolens faciliteter 24/7.

 

SKRIVELINJEN

Københavns Kunstskoles Skrivelinje tilbyder professionelle forfatter- og skrivekurser til alle, der gerne vil blive bedre til at læse og skrive litterære tekster, og til de, der ønsker at søge ind på Forfatterskolen, Filmskolens Manuskriptlinje, Dramatikeruddannelsen eller andre skriveskoler i Norden.

På Skrivelinjen skal eleverne skrive og læse tekster, undervisningen er baseret på tekstlæsning, der foregår i fællesskab. Vi læser og diskutere elevernes tekster, lærer og elever sammen. Vi snakker både om teksten på et overordnet plan – om genre, handling, tematik – og på sætningsplanet, her undersøger vi billedsprog, sætningskonstruktioner, rytme og ordvalg osv.

Der er undervisning mandag og onsdag fra kl. 17.00 – 20.00 hver uge. Derudover arrangerer vi oplæsninger, inviter forfattere og kritikere til at komme og fortælle om deres egne bøger og andre emner, vi synes kunne være interessant.

Efterårsmodulet afsluttes med en afgangsoplæsning af skolens elever. Her vil du også få dit diplom efter endt forløb. Diplomet udstedes kun til de elever som har gennemført min. 12 ugers undervisning.

Skrivelinjens undervisere og gæstelærere er professionelle og engagerede på den samtidige litteraturscene.

​SAMARBEJDER MED FORLAGET ROSINANTE & CO.

Københavns Kunstskole samarbejder med Forlaget Rosinante & Co. Hvilket betyder at Skrivelinjens og Skrivekunstskolens elever tilbydes efter 12 afsluttede ugers undervisning et møde med forlaget, samt en tekstlæsning.

DESIGN/ARKITEKTURLINJEN

På Design- og arkitekturlinjen kan du forberede din ansøgning til både designskolen og arkitektskolen. ​

Vi arbejder med arkitektens og designerens proces og metode. Teori kombineres med praksis. På dette kursus er der et helt konkret og velstruktureret indhold, den studerende bliver taget gennem arkitektens og designerens proces fra konceptuel ide til færdigt slutresultat herunder f.eks. skalamodeller, 1:1 mock-up/prototype plus alle de nødvendige arbejdstegninger.

ARKITEKT- OG DESIGNOPGAVER

På design og arkitekturforløbene påbegyndes undervisningen med et 1-2 ugers kursus i teknisk tegning (dobbelt retvinklet projektion, perspektiv, isometri med mere). Herefter vil man få en stillet opgave. Den løses individuelt med personlig tegnebordsundervisning til hver enkelt elev, samt fællesgennemgange og feedback. I løbet af forløbet laves uddybende øvelser og forsøg. Den stillede opgaves indhold afhænger af om du søger ind på Arkitektskolen eller Designskolen. Under både arkitekt- og designopgaven indgår proces, skalamodeller samt relevante arbejdstegninger.

FILMMANUSKRIPTLINJEN

Københavns Kunstskoles manuskriptlinje tilbyder kurser i at skrive og udvikle manuskripter til film. Kurserne er intensive og målrettet nye skrivetalenter såvel som etablerede forfattere, journalister, dramatikere

og andet skrivefolk.

Det er vores intention at Filmmanuskriptlinjen på Københavns Kunstskole skal være for alle med stor fortællelyst og interesse for filmens magi. Vores forløb handler i høj grad om at også skabe interesse for faget og fremprovokere selvindsigt. Kursisterne kommer til at arbejde meget med sig selv; deres drømme, værdier, frygt og lidenskab. Den personlige udvikling for den enkelte kursist er i højt fokus på linjen generelt.

fire forskellige moduler, som alle har hver deres fokus i undervisningen, og som med fordel kan bygges oven på hinanden, hvis man ønsker et fast greb om manuskriptskrivningen. Forløbet i de enkelte moduler er bygget op sådan, at fortsættere og begyndere nemt kan deltage på lige fod, da al undervisning fokuserer på den enkelte kursists udvikling, udtryk og behov.

Københavns Kunstskole tilbyder også en bred vifte af kortere kurser herunder:

 

 • TEGNEKURSER

 • MALERKURSER

 • TEGNESERIEFORLØB

 • LINOLEUMSTRYK KURSER

 • BILLEDBEHANDLING – PHOTOSHOP

 • SOMMERKURSER

 • MENTORFORLØB

 • FOREDRAG

Se vores hjemmeside for mere information og læs om de enkelte kurser på www.koebenhavnskunstskole.dk

Del